PODEJMIJ WYZWANIE ! - praca bez barier
Fundacja Q
Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce
Tel. 501 156 233
Tel. (42) 242 42 29

Aktualności

04.11.2013
Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:
formularz_zgloszeniowy_7_4.doc
regulamin_projektu_7_4.docx

18.09.2013
W dniu 10.09.2013 uczestnicy szkolenia "Pokojowy/a Recepcjonista/tka" realizowanego w ramach projektu "Podejmij wyzwanie! -praca bez barier" odbywali wizytę w hotelu w celu zapoznania się z organizacją pracy w hotelarstwie. Wizyta odbywała się w Hotelu Red i Hotelu Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim. (więcej)

22.05.2013
Informujemy, że 20.05.2013 zorganizowana została w Opatowie grupa wsparcia dla Uczestników szkolenia "Pracownik gospodarczy/utrzymania czystości z aranżacją terenów zielonych". Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Podejmij wyzwanie!- praca bez barier". (więcej)

O projekcie

Projekt "Podejmij wyzwanie! - praca bez barier" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Celem projektu "Podejmij wyzwanie! – praca bez barier" jest wzrost szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia 80% z 70 osób niepełnosprawnych, w tym min. 42 kobiety. A także podjęcie zatrudnienia przez min. 14 osób, w tym 10 kobiet, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego do końca października 2013r.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. - 31.10.2013 r.

Rekrutacja rozpoczyna się od listopada 2012 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.